Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen in welke omgeving je woont, als je met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie te maken krijgt. Er verandert veel voor degene die dementie heeft, maar zeker ook voor naasten, zoals de partner en de familie. Een woonomgeving waar je je thuis kunt voelen is dan het minste wat geboden kan worden.

King Arthur Groep opende in september 2013 een huis voor 22 bewoners in Hilversum en zal medio 2021 in Bunschoten (aan de Zevenhuizerstraat, voorheen Hoogland, Gemeente Amersfoort) een huis voor 28 mensen met dementie openen.

Meer informatie

Achterliggende visie

“Je bent thuis, waar je begrepen wordt”

Verlies van (cognitieve) functies betekent nog niet dat iemand geen identiteit heeft of eigen wensen en behoeften heeft. Iedereen heeft een eigen verleden, heden en toekomst. In elke levensfase kunnen wij kiezen waar wij willen wonen, welke woonwijk bij ons past, welke type huis wij mooi en prettig vinden en met wie wij omgaan. Natuurlijk rekeninghoudend met onze financiële, relationele, sociale en werk situatie.

In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen in welke omgeving je woont als je met dementie of andere vormen van zorg te maken krijgt. Er verandert veel, voor degene die dementie heeft, maar zeker ook voor naasten, zoals partner en familie. Een woonomgeving waar je je thuis kunt voelen is dan het minste wat geboden kan worden.

Het kleinschalige woonzorgconcept van King Arthur Groep De Huizen van De Ronde Tafel biedt een tweede thuis aan mensen met dementie. Een waardige woonomgeving waar rekening wordt gehouden met ieders achtergrond en interesses en waar partners en familie een belangrijke rol spelen.

Onze kernwaarden
  • Oprechte interesse en respectvolle bejegening
  • Betrokkenheid familie en partners 
  • Kleinschalige sfeervolle woonomgeving
  • Persoonlijk begeleiding en service
De Huizen van de Ronde Tafel

We realiseren de Huizen van de Ronde Tafel op diverse plekken in Nederland, nieuwbouw of herontwikkeling van bestaande bouw. Per locatie bieden wij een woonplek aan maximaal 24 bewoners.

Wetenschap & Innovatie

Het Huis van de Ronde Tafel houdt een plek vrij aan de ronde tafel voor innovatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn en zetten wij ons in voor kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie.