Organisatie

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg. Deze onderdelen werken nauw samen:

Huis van de Ronde Tafel BV voert zorg in de vorm van dagactiviteiten, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Deze vormen van zorg vallen respectievelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de ZvW.

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW).

De 24-uurszorg die wordt geboden in onze kleinschalige woonzorgvoorziening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Stichting KAG Zorg is een stichting met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

KAG Zorg besteedt de zorg uit aan het Huis van de Ronde Tafel BV, bewaakt de kwaliteit van de zorg en zorgt voor de verantwoording en transparantie van de besteding van overheidsgelden. Aan de organisatie is een raad van toezicht en een begeleidingscommissie verbonden van mensen met kennis van dementie.

RSIN: 822 621 575

Bestuur:
mevr. Jarcine (J.H.C.) Spaander, voorzitter
dhr. Gijsbert (G.) Buijs (a.i.), secretaris

Beloningsbeleid: Voor het beloningsbeleid van bestuur en Raad van Toezicht is het normenkader van de Wet Normering Topinkomens van toepassing. Jaarlijks wordt de concrete beloning gepubliceerd in de Jaarrekening van de stichting.

Stichting KAG Zorg wordt gesteund door het Oranje Fonds en stichting Nuts Ohra. Stichting Nuts Ohra heeft een bijdrage geleverd aan het project Tweede Leven en het Oranje Fonds heeft bijdragen geleverd aan de projecten Levenswerk en Tweede leven

Meer informatie

Klokkenluidersregeling

Misstanden in de onderneming kunnen door zorgverleners en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, worden gemeld aan Jarcine Spaander 06- 484 22 186 of Anita Schimmel 06-46457344 (of per e-mail: info@kingarthurgroep.nl).

Indien men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon kan contact opgenomen worden met Sylvia Ankone, per e-mail: sylvia.ankone@kingarthrugroep.nl of per telefoon: 06-18 84 79 24.

Kwaliteitssysteem

De zorg wordt geleverd conform het kwaliteitssysteem van Stichting KAG Zorg, Prezo, een landelijk erkend systeem. Jaarlijks worden binnen de organisatie speerpunten gekozen die getoetst worden.
Klik hier voor ons kwaliteitsplan 2021.
Klik hier voor ons kwaliteitsverslag 2019.