Extra informatie

Activiteiten en ondersteuning

In onze ontmoetingscentra in Amersfoort, Soest, Soesterberg, Hilversum, De Bilt en Utrecht bieden wij dagactiviteiten, ondersteuning en begeleiding aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie die zelfstandig thuis wonen. Ook geven wij hier voorlichting en advies aan partners, familie en mantelzorgers.

In elk ontmoetingscentrum wordt een gevarieerd (activiteiten)programma geboden. Dit kan bestaan uit het bijwonen van een lezing, jeu de boules, sjoelen, geheugenspelletjes, koken, muziek, bewegen, schilderen, etc.

De ontmoetingscentra zijn laagdrempelig, partner & familieleden, wijk- en buurtbewoners zijn van harte welkom mee te doen met activiteiten of langs te komen en binnen te lopen voor een kopje koffie. De deur zit bij ons niet op slot.

Elke maand wordt in elk ontmoetingscentrum een activiteitenprogramma opgesteld. Deelname aan het programma wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Met iedere deelnemer kijken of zoeken we samen naar zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden.

Jonge mensen met dementie

Voor jonge mensen met dementie gaan we specifiek op zoek naar een daginvulling die past bij uw levensfase. Wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor anderen, wij kijken naar wat u allemaal nog wel kunt. Daarbij kunt u denken aan koffieschenken in ons ontmoetingscentrum of bij een kantine van een sportvereniging, dan wel een activiteit begeleiden, zoals voorlezen bij een kinderdagverblijf. Dit kan dus ook zijn op een locatie buiten onze organisatie.

Zorgfinanciering en indicatiestelling

U kunt deelnemen indien u beschikt over een Wmo beschikking, King Arthur Groep kan u bij de aanvraag behulpzaam zijn. Ook zonder beschikking bent u van harte welkom, u betaalt dan particulier.