Klanttevredenheid

In 2019 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze zorgvragers.. Wij vinden het opvragen van de tevredenheid een belangrijk onderdeel van het behouden en verbeteren van onze kwaliteit. Voor de uitvoering van dit onderzoek is samengewerkt met een onafhankelijk onderzoeksbureau genaamd Triqs.

Voor dit onderzoek zijn verschillende vragenlijsten uitgezet onder alle zorgvragers van King Arthur Groep. De vragenlijsten waren afgestemd op de dienstverlening waar de desbetreffende zorgvrager op dat moment gebruik van maakte. Op deze manier konden er specifiekere vragen worden gesteld en dit gaf ons een nauwkeurig beeld. Het percentage cliënten/mantelzorgers/vertegenwoordigers dat de vragenlijst heeft ingevuld is gemiddeld 47%.

Belangrijkste uitkomsten
Triqs heeft per dienstverlening een rapport geschreven. In deze rapportages scoort de King Arthur Groep hoog op deskundigheid en professionaliteit. De wijze van communicatie wordt ook gewaardeerd, afspraken worden nagekomen en zorgvragers worden regelmatig op de hoogte gesteld. Als laatste wordt de fijne sfeer benadrukt. King Arthur Groep is altijd op zoek naar manieren om te leren en te verbeteren. Zorgvragers geven aan beter geïnformeerd te willen worden over hun rechten en plichten. Ook kan de zeggenschap van cliënten en hun naasten in sommige situaties nog verder vergroot worden. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in het kwaliteitsplan van 2020.

Cijfers
Rapportcijfer: 8.5
NPS score: 53.8

Zorgkaart Nederland

Heeft u een compliment of een tip voor verbetering? Klik hier om naar Zorgkaart Nederland te gaan.

King Arthur Groep door de ogen van anderen