Amersfoort

Wijkverpleging


Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.

Wijkverpleegkundige Fernanda Jonas is namens King Arthur Groep actief in het wijkteam Liendert/Rustenburg.

 

Het Wijkteam in uw wijk kan u helpen of de weg wijzen naar hulp. In het Wijkteam werken professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, psychische problemen, ouderenzorg en meer. 

Contactgegevens wijkverpleging King Arthur Groep Amersfoort info@kingarthurgroep.nl of 035-2050950

Link wijkteams Amersfoort:  https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to/het-wijkteam-.htm