Informatie

Voor informatie over 
adres, telefoonnummer 
en email klik hier

Sociale kaart

King Arthur Groep heeft een sociale kaart ontwikkeld met organisaties waar u terecht kunt. Ook vindt u op de kaart een aantal tips om met een persoon met (beginnende) dementie om te gaan.


IBT Veenendaal


DEMENTIEVRIENDELIJKE WIJKEN

King Arthur Groep is in Veenendaal betrokken bij de projectgroep die activiteiten ontplooit om te komen tot een dementievriendelijke wijk.

 

Passende daginvulling in ‘t Franse gat

De ondersteuningsaanvragen worden door de projectgroep benaderd vanuit de klantvraag en niet het aanbod. De persoon met dementie zal zoveel mogelijk maatwerk geboden worden om te komen tot een passende daginvulling. Hiertoe is een werkwijze ontwikkeld die de komende maanden wordt uitgetest.

 

Gewoon meedoen

Onbekend maakt onbemind. Vooral het doorbreken van het taboe op dementie wordt als grote uitdaging gezien. Als je de diagnose dementie krijgt stort je wereld in en denk je misschien niet meer deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Niets is minder waar. In Veenendaal wordt contact opgenomen met bijvoorbeeld een (sport)club en worden dementiekennis en ervaring gedeeld. Ook wordt er binnen de club gekeken of er een maatje (vrijwilliger) beschikbaar is om ondersteuning te bieden. Bij handelingsverlegenheid bij clubleden kan worden gerekend op ondersteuning vanuit Alzheimer Nederland, afdeling Veenendaal die desgewenst scholing verzorgt.

 

Casemanager dementie Veenendaal

King Arthur Groep maakt in Veenendaal deel uit van het samenwerkingsverband Dementie. De Casemanager beantwoordt uw vragen vanaf het allereerste moment. Samen onderzoekt u de oorzaken van het niet pluis gevoel en welke belemmeringen hierdoor ontstaan. De Casemanager begeleidt u en uw naaste gedurende het hele ziekteproces in de thuissituatie. En is op de hoogte van de zorg en ondersteuning in de regio, zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

 

Kortom, de Casemanager Dementie: 

·         geeft advies, informatie en ondersteuning

·         inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding

·         heeft een signalerende functie

·         bemiddelt bij hulp- en zorgverlening

·         behartigt de belangen van de persoon met dementie en naaste/mantelzorger(s)

Nieuws
"Passende 'Daginvulling" - woensdag 17 januari 2018

Gemeente Veenendaal loopt voorop door innovatie bij het ontwikkelen van een dementievriendelijke omgeving. Klik hier voor het persbericht. Klik op de volgende onderwerpen voor de bijbehorende informatie : Blauwdruk Veenendaal, Evaluatie pilot, Het is echt een bijzonder project, Diagram Dementievriendelijke omgeving

 
Team Veenendaal in Rijnland - woensdag 2 november 2016

Een mooi artikel over Team Veenendaal in de krant.
Klik hier voor het hele artikel over Gezamenlijk de ziekte dementie te lijf.

 
Vrijwilligers gezocht - maandag 27 juni 2016

't Franse gat in Veenendaal dementievriendelcijk. Onder deze naam beginnen wij in dit deel van Veenendaal met activiteiten. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Klik hier voor meer informatie.

 
Team en visitekaartjes