Leidende principes
   


Leidende principes

King Arthur Groep is een missie gedreven organisatie. Alles wat er in en om KAG gebeurt draagt bij aan een warm en veilig thuis en een waardig leven van mensen met dementie en hun naasten. Zelfstandige professionals met dezelfde missie zetten zich daar samen 7 dagen per week 24 uur per dag met hart en ziel voor in. Dat kan zijn ter ondersteuning in de thuissituatie, of in één van de ontmoetingscentra of in een woonzorgvoorziening van King Arthur Groep waar 24 uurszorg geboden wordt. King Arthur Groep groeit en biedt met steeds meer mensen op steeds meer plekken en momenten zorg en begeleiding. Tegelijkertijd behoudt zij haar kleinschalige en laagdrempelige karakter door te werken met zelforganiserende teams. Dat doet zij door iedereen die voor King Arthur Groep werkt op missieniveau te verbinden en vijf principes leidend te laten zijn bij alles wat zij doen:          

De mens zien
We gaan uit van wat mensen willen en nodig hebben  
Tillen het leven boven de ziekte uit
Zetten mensen in hun kracht
Leveren maatwerk

Iedereen is welkom
We zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend
Er is altijd een plek aan tafel
Iedereen mag meedoen
Alles mag, niets moet

Denken in mogelijkheden
We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat kan
Voelen ons eigenaar en vinden altijd een oplossing
Zijn ons bewust van kaders en regels 
en gaan daar creatief mee om

De dialoog zoeken
We werken samen omdat we geloven dat je samen verder komt
Zoeken elkaar op, gaan in gesprek en blijven dat doen
Spreken elkaar aan als het goed gaat of beter kan
Blijven positief en vrij van oordelen

Betrouwbare partner
We zijn trots en houden elkaar scherp op onze toegevoegde waarde.
Investeren in onszelf door opleiding en ontwikkeling
Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
Zijn oprecht en komen onze afspraken na 

Informatie over de organisatie die je nodig hebt om goed samen te kunnen werken en de kwaliteit in zorg en begeleiding te bieden waar King Arthur Groep voor staat vind je in het ABC’tje. Klik hier voor de web pagina met het ABC'tje.