Raad van Toezicht

         

 
 
 Mr J.F.H. Voogt
 Dr J.A.C. Bleeker
   

Mr J.F.H. Voogt (voorzitter RvT), inmiddels gepensioneerd, is tot de Raad van Toezicht toegetreden vanwege betrokkenheid in zijn werkzaam leven bij de wettelijke zorgverzekeringen en de structuur van de gezondheidszorg. 

Dr J.A.C. Bleeker (lid RvT) werkt sinds 2012 als coach van het personeel in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam (onderdeel van de Bijlmerbajes). Daaraan voorafgaand vanaf 2000 was hij er werkzaam als psychiater. Hij was van 1985-2000 consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuis en psychiatrisch ziekenhuis, en als GGz bestuurder betrokken bij ontwikkeling van de zorg voor mensen met dementie in Nederland.