Proclaimer en privacy

Proclaimer

King Arthur Groep doet er alles aan de inhoud van deze website actueel te houden. Heeft u vragen of komt u iets tegen dat niet (meer) correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar secretariaat@kingarthurgroep.nl of bel 035-2050950.

Disclaimer e-mail berichten

E-mail berichten van King Arthur Groep zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De informatie in een e-mail bericht en eventueel meegezonden gegevensbestanden kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mail bericht ontvangt dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u:

  • daarmee discreet om te gaan
  • bestanden niet te openen
  • ons direct te informeren
  • de e-mail (inclusief eventuele bestanden) van uw computer te verwijderen
  • kopieën of uitdraaien daarvan direct te vernietigen

Wij wijzen u er op dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van informatie die niet voor u bestemd is aan derden niet is toegestaan.

Privacy

King Arthur Groep respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Heeft u vragen over uw privacyrechten of over de wijze waarop King Arthur Groep met door u verstrekte persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op via secretariaat@kingarthurgroep.nl of bel 035-2050950