Organisatie

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg. Deze onderdelen werken nauw samen:
 
Huis van de Ronde Tafel BV voert zorg in de vorm van dagactiviteiten, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Deze vormen van zorg vallen respectievelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de ZvW.

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). 

De 24-uurszorg die wordt geboden in onze kleinschalige woonzorgvoorziening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Stichting KAG Zorg is een stichting met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

KAG Zorg besteedt de zorg uit aan het Huis van de Ronde Tafel BV, bewaakt de kwaliteit van de zorg en zorgt voor de verantwoording en transparantie van de besteding van overheidsgelden. Aan de organisatie is een raad van toezicht en een begeleidingscommissie verbonden van mensen met kennis van dementie.

Klokkenluidersregeling

Ernstige misstanden in de onderneming kunnen door zorgverleners en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Kwaliteitssysteem
De zorg wordt geleverd conform het kwaliteitssysteem van Stichting KAG Zorg, Prezo, een landelijk erkend systeem. Jaarlijks worden binnen de organisatie speerpunten gekozen die getoetst worden.  Klik hier voor ons kwaliteitsplan.

Klanttevredenheid
Minimaal eenmaal per jaar vindt een klanttevredenheids-toetsing plaats. Deze toetsing vindt plaats met de persoon met dementie (voor zover mogelijk) en in ieder geval zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. 
 
 
 
 

Stichting KAG Zorg wordt gesteund door het Oranje Fonds en stichting Nuts Ohra. Stichting Nuts Ohra heeft een bijdrage geleverd aan het project Tweede Leven en het Oranje Fonds heeft bijdragen geleverd aan de projecten Tweede Leven en Levenswerk.

Jaarverslagen

U kunt hier de jaarverslagen van stichting KAG Zorg bekijken of downloaden